Viktig Information

Öppettider
Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik förskoleverksamhet mellan
6.10 – 17
Enligt skollagen ska förskolan vid behov erbjuda 12 timmars öppet.
Om ni får förändrat behov utöver våra ordinarie öppettider ska ni meddela oss med ett förnyat schema minst två veckor i förväg.

 

Vistelsetid
Barnens vistelsetid på förskolan är lika med vårdnadshavarnas arbetstider, studier, arbetsmarknadsåtergärder plus restid.
Tänk på att tiden för lämning och hämtning ska ingå i schematiden.
Vi förväntar oss att ni är noggranna med att hålla tiderna och att ni ringer vid förhinder.
Vid hämtning har du som vårdnadshavare ansvar för ditt barn.
Meddela oss om någon annan hämtar ditt barn.
Förskolebarn som på grund av vårdnadshavarnas arbetstider har ett oregelbundet schema eller litet omsorgsbehov har rätt till 15 timmar per vecka, även de veckor omsorgsbehovet är mindre.
Vid föräldraledighet eller arbetslöshet får barnet vara på förskolan 15 timmar i veckan.
Då vårdnadshavare har semester eller är lediga är barnen också lediga.
Barnomsorgsavgiften betalas en månad i förväg och det är viktigt att ni anger betalningsavsändaren.
Vid förändrad inkomst lämna in en ny inkomstuppgift.
Uppsägningstiden av barnomsorgsplats är två månader.

Utvecklingsdagar
Vi har stängt för utvecklingsdag två dagar per termin.
Vi har semesterstängt mellan vecka 28 – 31.
Vi erbjuder alternativ barnomsorg vid behov.


Allmän Förskola
Avgiftsfri allmän förskola erbjuds till 3-, 4-, och 5 åringar från och med hösten de år barnet fyller 3 år.
Vistelsetiden anvisas av rektor efter dialog mellan verksamhet och vårdnadshavare, utifrån barnets behov av kontinuitet i verksamheten. 
525 timmar per år är förlagda som 15 timmar per vecka och följer grundskolans läsårstider.

 

Vid sjukdom
När barnen blir sjuka vill vi att ni sjukanmäler i appen Tyra.
Vi vill också att ni återanmäler ert barn, senast kl. 13 dagen innan ni kommer tillbaka efter sjukdomen.
Vi följer riktlinjer kring sjukdomar enligt 1177.se.
Vid magsjuka ska barnet ha varit symptomfritt i 48 timmar innan de kommer tillbaka.
Vid feber är det önskvärt att barnet är feberfri en dag innan de kommer tillbaka till förskolan. Allmäntillståndet är avgörande för om barnet orkar att vara i barngrupp.
För att vi skall kunna nå er vid behov är det viktigt att ni håller oss uppdaterade med era aktuella telefonnummer.

 

Mediciner
Det är viktigt att ni ger oss all form av mediciner för att den måste låsas in och dokumenteras då den ges. Tänk på att hålla oss uppdaterade om eventuella förändringar av medicinering/allergier.

Information
Vi förväntar oss att ni tar del av information i appen Tyra och på förskolan. .

Övriga förväntningar
Vi är ute varje dag på förskolan - vi förväntar oss att det finns gott om extrakläder och kläder efter väder.
Det är viktigt att ni alltid stänger grinden efter er för barnens säkerhet.
Säg till om ni inte får det bemötandet önskar eller funderar över något. Vi är lyhörda och intresserade av era tankar och åsikter.

Personalen har tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.


Kontakt

Solkulla Förskola

Vipvägen 3
432 66 Veddige


073-322 07 35
Samtal och SMS

0340-21 90 08