Vårdnadshavarverksamhet

Vår målsättning är att ditt barn skall känna stor glädje och trygghet, tillsammans med oss och sina kamrater.
Vi vill skapa en tillitsfull och öppen relation med er vårdnadshavare där vi tar till vara på er kunskap om era barn. Vi är lyhörda och intresserade av era åsikter och synpunkter både när det gäller barnen och verksamheten. 
Vi vill få ert förtroende och i samarbete med familjen verka för barnens bästa.

Vi har följande former av föräldrasamverkan: utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöte och luciafirande med familj, mor- och farföräldrar.  

Vi, vårdnadshavare och pedagoger, kan genom uppmuntran och medvetenhet ge barnen en möjlighet att växa upp till en harmonisk, nyfiken och ansvarskännande människa som värnar om sina medmänniskor och vår miljö.
Vi vill tillsammans med er vårdnadshavare ge barnen en ljus framtidstro och en barndom att minnas med glädje!
Vi ser barndomen som ett underverk och möjligheternas tid!

 

I dokumentet 'Förväntningar vi har på er vårdnadshavare' kan ni läsa om vad vi pedagoger förväntar oss av er vårdnadshavare. 
Förväntningar.pdf (112767)