Vår Verksamhetsidé

Vi vill att verksamheten ska präglas av glädje, vänskap, lärande, nyfikenhet, utforskande, lek och delaktighet.
Vi vill ge barnen möjlighet att tänka själva, ställa egna frågor och använda hela sin förmåga, fantasi och kompetens. Vi vill visa barnen tilltro och tid, vi stödjer och utmanar barnen med frågor.
Demokratin har sitt ursprung i erkännandet av olikhet.
Vi vill skapa en verksamhet där alla ges möjlighet att tänka och handla på många olika sätt, och vi ser olikheterna som berikande. 

Vi vill skapa ett varmt, positivt och tillåtande klimat där alla känner sig omtyckta för den man är.
Vi vill få varje barn att känna sig betydelsefullt, bli respekterat och att respektera andra.

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna.
Det är upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för det lustfyllda lärandet.

Vi vill att barnen ska bli nyfikna på att försöka förstå att det finns flera sätt att tänka och göra på. Vi ser förskolan som en plats för diskussion, förhandling och delaktighet och vi tar vara på barnens intresse.
Vi vill lära barnen integritet, att alla har rätt att bestämma över sin kropp. Barnen använder stopptecknet genom att ta upp hela handlflatan och säga stopp om någon gör något som inte känns bra. Vi vill också uppmärksamma barnen på att det kan finnas bra hemligheter och hemligheter som inte känns bra i magen, de ska man alltid berätta för någon vuxen.
Jämställdhet handlar för oss om att lägga till och träna mer på det du ännu inte kan. Att få upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential som individ oavsett kön.

Vår verksamhet utgår ifrån att människor föds kompetenta, intelligenta med en stark drivkraft att utforska.
Vi uppmuntrar samarbete, idéutbyte och att barnen hjälper varandra.
Alla barn ska få känna att de kan och är en tillgång för gruppen.

Vårt ledord är:

”TÄNK MED HJÄRTAT, JAG KAN!”

 

Läroplanen ligger till grund för det pedagogiska arbetet.

lpfö 18.pdf (300,4 kB)

 

 

 


Kontakt

Solkulla Förskola

Vipvägen 3
432 66 Veddige


073-322 07 35
Samtal och SMS

0340-21 90 08