Om Förskolan

Solkulla som är Varbergs kommuns första personalkooperativa förskola startades 1993.
Vår förskola består av en yngre grupp (Solen) 1-3 år med 13 barn och en äldre grupp (Stjärnan) 3-5 år med 17 barn.
Personalgruppen består av nio pedagoger och ett fåtal återkommande vikarier.
Vi ser alla barn som "våra" barn och ett gemensamt förhållningssätt genomsyrar hela förskolan.

Vi följer Tre ska bli nolls riktlinjer i Förskolebrevet, för att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp mot barn och för att tre sexuellt utnyttjade barn i varje klass ska bli noll. Treskablinoll är ett icke vinstdrivande företag som arbetar för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 

Förskolan är belägen i naturskön miljö och vår närmsta granne är brandstationen.
På gården har vi motorikbana, pulkabacke och stora utrymmen som inspirerar till kreativ lek.
Vår pedagogiska miljö är föränderlig, sinnrik och stimulerande som uppmuntrar och utmanar till självständighet,
utveckling och lärande. Miljön stödjer till möten och ger möjlighet till avskildhet med flera mysiga krypin.
Miljön är tydlig och tillgänglig så den understödjer barnen att kunna själva.

 "JAG KAN!"