Om Förskolan

Solkulla som är Varbergs kommuns första personalkooperativa förskola startades 1993.
Vår förskola består av en yngre grupp 1-3 år med 14 barn och en äldre grupp 3-5 år med 18 barn.
Personalgruppen består av sju pedagoger och ett fåtal återkommande vikarier.
Vi ser alla barn som "våra" barn och ett gemensamt förhållningssätt genomsyrar hela förskolan.

Förskolan är belägen i naturskön miljö och vår närmsta granne är brandstationen.
På gården har vi motorikbana, pulkabacke och mycket byggmaterial som inspirerar till kreativ lek.
Vår pedagogiska miljö är föränderlig, sinnrik och stimulerande som uppmuntrar och utmanar till självständighet,
utveckling och lärande. Miljön stödjer till möten och ger möjlighet till avskildhet med flera mysiga krypin.
Miljön är tydlig och hanterbar så den understödjer barnen att kunna själva

 "JAG KAN!"