Blanketter 

Här kan ni hitta tomma blanketter som är till för att fyllas i. 
Så som nya närvaroscheman, inkomstuppgifter mm. 

Inkomstuppgift.doc (80,5 kB)

Närvaroschema.doc (95 kB)

Klago.doc (33 kB)

 

Information

Här kan ni hitta information tillhörande förskolan. 
Allt ifrån läroplanen till smittor i förskolan. Samt vår viktiga plan mot kränkande behandling. 


Smitta i förskolan Socialstyrelsen.pdf.doc (377 kB)

Plan mot diskriminerande och kränkande behandling 2018.docx (114123)