Blanketter 

Här kan ni hitta tomma blanketter som är till för att fyllas i. 
Så som nya närvaroscheman, inkomstuppgifter mm. 

Inkomstuppgifter för avgift (max 50 340 kr/månad)
Inkomstuppgifter.pdf (109,1 kB)

Närvaroschema 
Närvaroschema.pdf (124,1 kB)

Rutin för klagomålshantering 
Klagomål.pdf (66,4 kB)

 

Information

Här kan ni hitta information tillhörande förskolan. 
Samt vår viktiga plan mot kränkande behandling. 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18  
lpfö 18.pdf (300,4 kB)

Förväntningar vi har på er vårdnadshavare 
Förväntningar.pdf (110,1 kB)

Solkullas plan mot diskriminerande och kränkande behandling 
Plan mot diskriminerande och kränkande behandling 2020.pdf (282,5 kB)